cocuk_kulubu_logo

Yaratıcı Drama

Çocuklarımızın, belli bir konuya ilişkin sahip oldukları bilgi, deneyim, duygu, ve düşüncelerini, belli bir lider eşliğinde ve oyun arkadaşları ile birlikte, doğaçlama ve rol alma gibi teknikler kullanarak canlandırmasıdır.

Yaratıcı Drama Ne Sağlar?

Yaratıcı Drama sürecinde bir çok çocuk, liderin yarattığı güven ortamı sayesinde merakla keşfetmeye yönelir. Çeşitli araçlar yardımıyla, hayali pastalar yapıp, hayali hendekler atlarken çocuklar yaratıcılıklarını, iletişim ve motor becerilerini, dilbilgilerini ve hareket kabiliyetlerini geliştirirler.

Çocuklar, bol bol el çırpıp kahkahalar attıkları, hayal kahramanları ile sevinip üzüldükleri bu ortamda kendi duygularını tanımayı ve ifade etmeyi öğrenirler. Olaylara başkalarının gözünden bakmayı, empati kurmayı öğrenen çocuklar uygun şartlar altında vicdanlı, yardımsever, dürüst ve adil olmaya yönelirler.

Sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmenin yanısıra, çocuklar işbirliği, olaylara farklı açılardan bakmak, uyumlu ve esnek olmak, grup olarak hareket etmek, sabretmek, dinlemek, gözlemlemek gibi özellikler de edinirler.

Çocuklara Yönelik Yaratıcı Drama Eğitimleri ve Kazanımları

Çocuklarımızın lider tarafından belirlenen konuya ilişkin var olan bilgisi üzerinden yola çıkarak oluşturduğu gözlem kendi duygu düşünce yaşantı yaratıcılıklarını yaratıcı drama teknikleri ve oyun süreçlerden yararlanarak oluşturduğu ve varolduğu grupla birlikte eyleme döktüğü ders yöntemidir.

Çocuklar yaşantı ve bilgilerle bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır yaratıcılık gücünü farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfederler yaratıcı drama ile çocuklar arkadaş ilişkilerini İyi yönetebilir kendi özelliklerini ve potansiyellerini fark eder kendilerini daha iyi ifade eder işbirliği yapar sosyal becerilerini güçlendirirler.